PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
26.04.2022r: w godz. 8:00 – 11:00 : Ignatki: ul. Kręta
26.04.2022r: w godz. 8:00 – 13:00 : Czerewki: nr od 1 do 17, Kożany nr od 4 do 22,
27.04.2022r: w godz. 8:00 – 17:00 : Szerenosy,

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia