PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
27.06.2022r: w godz. 9:00 –12:00: IGNATKI, ul. Gajowa działki: 203/6, 203/18, 203/20
01.07.2022r: w godz. 9:00 –12:00: IGNATKI-OSIEDLE, działka 222/160

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia