PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
12.07.2022r: w godz. 8:00 –14:00 : KOŻANY, CZEREWKI od 1 do 16

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej: https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia