PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
20.09.2022r: w godz. 8:00 –14:00 :    LEWICKIE-KOLONIA, od nr. 1 do 20
22.09.2022r: w godz. 8:00 –16:00 :  OLMONTY, ul. Jaworowa 4,6,6A,8,11,15, działki:17/33, 17/93, 20/10, ul. Nadrzeczna od nr. 4 do 61
z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia