PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
15.11.2022r: w godz. 8:00 –14:00 : TRYCZÓWKA, kolonia:51,51B,53,55A,58, PAŃKI, kolonia: 22,22A, DOROŻKI, kolonia: 62,64,7,78,82,83,
16.11.2022r: w godz. 8:00 –14:00 : JANOWICZE-KOLONIA od nr 1 do 17,
17.11.2022r: w godz. 9:00 –14:00 : BROŃCZANY: dz. 67/2,

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia.”