PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
21.11.2022r: w godz. 8:00 –15:30: KLEOSIN, ul. Kraszewskiego 10B,
 z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych.

aAktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia.