PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
17.01.2023r: w godz. 9:00 –14:00: HRYNIEWICZE  66,
18.01.2023r: w godz. 9:00 –14:00: IGNATKI, ul. Gajowa 10F, oraz działki nr: 203/9, 203/24, 203/7, 203/21,

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia