GE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
20.04.2023r: w godz. 8:00 –11:00: LEWICKIE: 62a,62b,62c,62d, działka nr 120/6,
21.04.2023r: w godz. 8:00 –12:00: NIEWODNICA NARGILEWSKA-KOLONIA: 1f,  NIEWODNICA NARGILEWSKA, działki: 306/11, 306/13,

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia.