PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
15.06.2023r: w godz. 8:00 –16:00: ZŁOTNIKI: kolonia, TRYCZÓWKA: od 1 do 31 + kościół,
15.06.2023r: w godz. 8:00 –11:00: BOGDANKI: + kolonia, TRYCZÓWKA, DOROŻKI, ZŁOTNIKI,

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia