Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w wodzie z wodociągu Suraż zaopatrującego miejscowości: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Baranki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie stwierdzono obecność:

- bakterii grupy coli na sieci  Zespół szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych przy ul. Szkolnej 1 w Surażu w ilości 12 NPL/100 ml wody (liczba dopuszczalnych bakterii grupy coli wynosi 9 jtk (NPL)/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków).

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294).
Woda może być używana do pra porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Mieszkańcy miejscowości Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Baranki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez rozprowadzanie wody butelkowanej przez spółkę Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., która świadczy usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zajmuje się utrzymaniem wodociągu Suraż.