Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Suraż zaopatrującego miejscowości: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Baranki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:
- bakterii grupy coli w ilości 9 jtk/100 ml (wymagana wartość parametryczna dla grupy coli - 0 jtk/100 ml wody. Jednocześnie dopuszcza się pojedyncze bakterie poniżej 10 jtk przy jednoczesnym wykluczeniu Enterokoków kałowych i bakterii Escherichia coli).
Woda warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS), kąpieli noworodków mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, w związku z otrzymaniem cząstkowego sprawozdania z badań wody pobranej dnia 16.06.2023 r. z wodociągu Suraż (Sprawozdanie r 607/4/2023 z dnia 16.06.2023 r.) zaleca stosowanie powyższych wytycznych wszystkim odbiorcom wody z ww. wodociągu.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294).

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.