PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
18.07.2023r: w godz. 12:00 –18:00 :  IGNATKI, Kręta 11, dz. 204/33, 204/42
17.07.2023r: w godz. 03:00 –10:00 oraz 15:22:00 : KLEOSIN: ul. Wyszyńskiego 4A,6,6A,8,10,
20.07.2023r: w godz. 11:00 –16:00 :    KLEOSIN: ul. Zambrowska 82,

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia