W dniu 4 lipca 2018 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Budowa altany i grilla w Hołówkach Małych” w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa.

W ramach planowanej operacji zostanie stworzone miejsce aktywnego wypoczynku w miejscowości Hołówki Małe w celu promocji i rozwijania aktywnego trybu życia społeczności lokalnej. Realizowane przedsięwzięcie przewiduje wykonanie altany i grilla.
Planowane przedsięwzięcie służyć będzie podniesieniu atrakcyjności tego obszaru, wpłynie to pozytywnie na poprawę jakości życia i zaktywizuje lokalną społeczność wiejską gminy Juchnowiec Kościelny. Pobudzi dzieci i młodzież do spotkań na świeżym powietrzu połączonym z aktywnością fizyczno-ruchową w odnowionej i estetycznej przestrzeni wiejskiej w zgodzie z naturą i kulturą. Mieszkańcy otrzymają swobodny dostęp do bazy rekreacyjnej, w której w przyjemnym otoczeniu wśród zieleni będą mogli się zrelaksować. Otwarta altana oraz możliwość wspólnego grillowania będzie sprzyjać spotkaniom okolicznych mieszkańców i wpływać na ich dobre samopoczucie oraz pozytywne postrzeganie okolicy.


W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:
Stworzenie miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu spowoduje rozwój inicjatyw lokalnych, których celem będzie rozwój kapitału społecznego i kształtowanie więzi lokalnych.

Całkowita wartość zadania wynosi: 14 154,18 PLN
Wkład własny – budżet sołecki: 8 000,00 PLN
Kwota pomocy finansowej: 6 154,18 PLN