W dniu 31 października 2017 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach PROW na lata 2014-2020, pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach.”


W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: poprawa warunków życia mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym oraz rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Ignatkach.

Całkowita wartość projektu wynosi:     3 771 757,87 PLN
Kwota dofinansowania:             1 896 495,00 PLN