Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Juchnowiec Kościelny realizuje projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy o powierzenia grantu nr 989/2022 z 18 marca 2022 r.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

CELEM PROJEKTU jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

EFEKTEM REALIZACJI PROJEKTU będzie przekazanie 53 laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR z przeznaczeniem do nauki zdalnej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 137 270,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 137 270,00 PLN