Wersja do drukuIII edycja Nagrody PIERŚCIEŃ PODSKARBIEGO WŁOSZKASzanowni Państwo

Nasza gmina, Juchnowiec Kościelny, jest gminą dynamicznie rozwijającą się. Na jej terenie ma swoje siedziby wiele znanych i cenionych w kraju i za granicą firm. Możemy się też szczycić osiągnięciami naszych mieszkańców. Zarówno firmy, jak i ludzie są ambasadorami naszej Małej Ojczyzny poza jej granicami. Ich wkładu w promocję Gminy Juchnowiec Kościelny nie da się przecenić. Chcąc uhonorować takie postawy ustanowiliśmy Nagrodę Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka”. Ma ona na celu promowanie firm, inicjatyw i osób związanych z Gminą Juchnowiec Kościelny, które poprzez swoje działania przyczyniają się do budowania jej pozytywnego wizerunku, a jednocześnie zachowują wysokie standardy etyczne i zawodowe. Nagroda jest wyróżnieniem honorowym, a jej materialną formą jest pierścień z herbem podskarbiego Włoszka. Nie bez przyczyny nagrodzie patronuje Stanisław Zachariaszewicz Włoszek, postać historyczna, łożniczy i zarządca skarbu litewskiego króla Zygmunta Augusta, a od połowy XVI stulecia właściciel dóbr juchnowieckich.
Laureatami Nagrody przyznawanej w dwóch kategoriach zostali: za rok 2011 – Pan Andrzej Zieniewicz z Kleosina, biegacz długodystansowy, maratończyk z dorobkiem godnym pozazdroszczenia i Firma ChM z Lewickich, ceniony na świecie producent specjalistycznych implantów i narzędzi dla ortopedii i traumatologii, oraz – za rok 2012 – Pani Teresa Radziewicz z Juchnowca Górnego, poetka, pedagog, instruktorka teatralna i Firma Plum z Ignatek, projektująca i produkująca zaawansowaną elektronikę przemysłową. Zachęcam Państwa do zgłaszania kandydatów do Nagrody w obecnej, trzeciej już edycji. Zaangażujmy się w to działanie, aby „Pierścieniami Podskarbiego Włoszka 2013” honorować osoby i firmy cenione przez wszystkich mieszkańców gminy.
Krzysztof Marcinowicz
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Zasady Konkursu:
1. Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą pełnoletni mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny, stowarzyszenia, instytucje i firmy działające na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, a także jednostki organizacyjne Gminy Juchnowiec Kościelny.
2. Każde zgłoszenie powinno być złożone na piśmie i zawierać:
a) pełną nazwę lub imię i nazwisko zgłaszanego kandydata
b) dokładny adres siedziby kandydata lub adres jego miejsca zamieszkania
c) opis dokonań kandydata
d) nazwę lub imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy
3. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody składać należy w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny (ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w zamkniętych kopertach w terminie do 30 stycznia 2014 r.
4. Kapituła Nagrody nominuje do nagrody po trzech kandydatów w każdej z dwóch kategorii, następnie wyłoni Laureatów Nagrody poprzez głosowanie.
5. Ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie Nagród odbędzie się podczas gali 15 lutego 2014 r.
6. Wśród osób zgłaszających kandydatów do Nagrody rozlosujemy pięć podwójnych zaproszeń na uroczystość wręczenia „Pierścieni Podskarbiego Włoszka 2013”.
7. Informacje – tel. 85 713 28 80 lub 515 266 362.

Pliki do pobrania:

Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media