Na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny funkcjonuje 13 jednostek OSP – 10 typu „S” (dysponujących samochodami) i 3 typu „M” (bez samochodów). Łącznie w tych stowarzyszeniach zrzeszonych jest 309 strażaków, w tym 25 kobiet. 114 strażaków posiada uprawnienia pozwalające brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.


Jednostki OSP Juchnowiec Dolny i OSP Lewickie włączone są do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (KSRG).

Statystyka wyjazdów OSP typu „S” do działań ratowniczo gaśniczych od 2010 roku:

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Czerewki 3 8 1 0 1 5 4 4 1 1 0
Dorożki 4 4 4 1 10 2 2 2 4 2 2
Hermanówka 3 6 11 6 6 13 11 11 7 13 7
Hołówki Duże 0 1 3 2 3 3 6 5 5 4 3
Juchnowiec Dolny 21 16 15 19 24 24 36 28 43 35 30
Koplany 10 10 12 7 8 9 15 20 13 17 15
Lewickie 7 4 13 7 7 19 19 16 32 53 27
Szerenosy 0 1 3 0 0 4 2 6 3 3 6
Wojszki 3 7 5 1 2 9 1 4 6 2 3
Złotniki 10 17 10 11 13 16 15 12 13 13 15

W roku 2020 na terenie gminy Juchnowiec Kościelny zanotowano 109 zdarzeń (spadek o 20 w stosunku do roku 2019):
- 42 pożarów,
- 56 miejscowych zagrożeń,
- 11 alarmów fałszywych.

Nasze jednostki OSP uczestniczyły w likwidacji 75 zdarzeń, w tym 4 razy na terenie gmin sąsiednich (Zabłudów i Turośń Kościelna).

Łącznie we wszystkich działaniach w 2020 roku udział brało 603 druhów OSP.

Aktualności

Jednostki OSP

OSP Juchnowiec Dolny
Jednostka posiada dwa samochody ratowniczo-gaśnicze typu ciężkiego oraz samochód lekki specjalny:
GCBA -Rt 3,5/25 RENAULT rok produkcji 2014,
GCBA 6/32 JELCZ rok produkcji 1987,
SLOp Nissan Picup rok produkcji 2004.
Nowoczesne wyposażenie samochodów i wyszkolona załoga pozwala na prowadzenie samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa technicznego i medycznego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz współdziałać z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej w szerszym zakresie.

OSP Lewickie
Posiada samochód GBA 2/20 STAR rok produkcji 2003. Nowoczesne wyposażenie samochodu i wyszkolona załoga pozwala na prowadzenie samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa technicznego i medycznego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz współdziałać z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej w szerszym zakresie.

OSP Czerewki
Posiada samochód GBA 2,5/16 STAR rok produkcji 1980
Jednostka przewidziana do działań pomocniczych

OSP Dorożki
Posiada samochód GCBA 5/16 JELCZ rok produkcji 1988
Jednostka przewidziana do działań pomocniczych

OSP Hermanówka
GBA 2/30 STEYR rok produkcji 1997
Jednostka przewidziana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych i innych o charakterze pomocniczym.

OSP Hołówki Duże
Posiada samochód GCBA 10/16 JELCZ rok produkcji 1985
Jednostka przewidziana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych i innych o charakterze pomocniczym.

OSP Koplany
Posiada samochód GBA 2,5/24 RENAULT rok produkcji 1994
Jednostka przewidziana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa technicznego i medycznego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz innych o charakterze pomocniczym.

OSP Szerenosy
Posiada samochód GBA 1,6/8 Mercedes rok produkcji 1984.
Jednostka przewidziana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa medycznego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy i innych o charakterze pomocniczym.

OSP Wojszki
Posiada samochód GCBA 6/32 JELCZ rok produkcji 1984.
Jednostka przewidziana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych i innych o charakterze pomocniczym.

OSP Złotniki
Posiada samochody: GBA2,5/16 MAN rok produkcji 1997 i SLRt OPEL FRONTERA rok produkcji 2002.
Jednostka przewidziana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych i ratownictwa technicznego i medycznego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz współdziałać z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej w szerszym zakresie.


OSP Kleosin (jednostka typu M)
OSP Biele (jednostka typu M)
OSP Tryczówka (jednostka typu M)