Wskaźnik rezultatu:
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34): 118,87678 MgCO2/rok

Wskaźnik produktu:
Liczba gospodarstw domowych, w których zmodernizowano indywidualne źródła energii cieplnej lub elektrycznej: 132 szt.

Wartość projektu: 1 652 434,78 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 284 648,90 PLN