Podstawowe zasady postępowania dostępne są na stronie głównej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku http://www.piwbial.pl/file/grypa/apel_ptasia_grypa.pdf