Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny Zarządzeniem Nr ORG.0050.129.2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. wprowadził czasową obniżkę stawek czynszu.

Szczegóły w załączeniu

Wniosek o obniżenie czynszu - format DOCX