Od dnia 19 września 2018 r. mieszkańcy gminy mogą starać się o dotację na budowę przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Do uzyskania dotacji uprawnione są osoby fizyczne – mieszkańcy gminy, posiadający tytuł prawny, z którego wynika prawo do dysponowania zamieszkałych budynków mieszkalnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Dotacja nie będzie udzielana na nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu uzyskania dotacji należy:

 
DOTACJA NIE BĘDZIE PRZYZNAWANA NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ, KTÓRE ZOSTAŁO WYKONANE PRZED POZYTYWNYM ROZPATRZENIEM WNIOSKU I PODPISANIEM UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI

ROZLICZENIE DOTACJI MUSI NASTĄPIĆ W ROKU, W KTÓRYM ZOSTAŁ ZŁOŻONY WNIOSEK

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W REGULAMINIE

Pliki do pobrania:

Wniosek o warunki techniczne
- Wniosek o udzielenie dotacji
Oświadczenia do wniosku o dotacje
Regulamin udzielania dotacji celowej
Wniosek o rozliczenie dotacji celowej