Ankieterzy statystyczni - Pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku, przez cały rok przeprowadzają badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego. Realizowane są one poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie. W zależności od tematyki badania, ankieterzy zdają pytania dotyczące m. in. warunków życia, aktywności zawodowej, wykształcenia, podwyższania kwalifikacji i kształcenia, podróży krajowych i zagranicznych, czasu poświęcanego na różne czynności, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

We wszystkich badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach nie mogą być i nie będą wykorzystywane do innych celów niż opracowania i analizy statystyczne. W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji.


W maju 2023 roku realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

  •  badanie budżetów gospodarstw domowych,
  •  badanie aktywności ekonomicznej ludności,
  • badanie budżetu czasu ludności,
  • kondycja gospodarstw domowych (8-17.05)
  • wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych
  •  Europejskie badanie warunków życia ludności


Więcej informacji na Portalu Badań Ankietowych:
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/