Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na 2024 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny – termin składania wniosków do 12 stycznia 2024r. w załączeniu: