Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w dniu 6 czerwca 2023r. (wtorek) w godz. 8.00 – 15.00 może wystąpić przerwa w dostawie wody w miejscowości Szerenosy.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.40) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 7 czerwca 2023 r. (środa) na godz. 13.00, LII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu sesji Nr LI/2023.
  4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
  5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
22.05.2023r: w godz. 8:00-12:00: IGNATKI: ul. Tęczowa dz.178/11, 178/12,
22.05.2023r: w godz. 10:00-14:00: SZERENOSY: 1E(dz.783/4), JUCHNOWIEC KOŚCIELNY: Dworska 5, 14A,
23.05.2023r: w godz. 9:00-12:00: OLMONTY: dz.260/87,
26.05.2023r: w godz. 8:00-11:00: BOGDANKI: cała miejscowość, zakład drzewny w Bogdankach, kolonia, DOROŻKI,
26.05.2023r: w godz. 8:00-16:00: ZŁOTNIKI: kolonia, TRYCZÓWKA: od nr 1 do 31, Kościół,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
29.05.2023r: w godz. 8:00-13:00: STANISŁAWOWO: ul, Niebanalna 7,8,9,
29.05.2023r: w godz. 9:00-14:00: HOŁÓWKI MAŁE: dz. 236/4,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
15.05.2023r: w godz. 8:00 –12:00 : KSIĘŻYNO: ul, Niedźwiedzia 3A, 5A, Gabinet Stomatologiczny,