Ogłoszenie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.609) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 13 czerwca 2024r. (czwartek) na godz. 14.00, II-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

11.06.2024r: w godz. 08:00 –15:00 : DOROŻKI: od 60 do 64, działka 268, DOROŻKI KOLONIA: od 67 do 83, PAŃKI: Kolonia 22, 22A, TRYCZÓWKA: Kolonia 55A, 58, działka 385/4,

11.06.2024r, 12.06.2024r: w godz. 09:00 –13:00: IGNATKI: ul. Wspólna 29, 31, 40, ul. Tęczowa 1,3,4,5,6,7, działki: 178/11, 178/12,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

20.05.2024r: w godz. 08:00 –14:00 : JUCHNOWIEC DOLNY: od 1 do 99, Przepompownia ścieków, Remiza, ul. Słoneczna od 1 do 25, ul. Sportowa 4, ul. Majowa od 1 do 63, ul. Chabrowa 7, dz. 149/2, ul. Młyńska 3a, ul. Spacerowa od 6 do 18, dz. 463, dz. 458/12, ul. Wspólna od4 do 6, ul. St. Włoszka od 7 do 33, dz. 158, ul. Dworska 10, ul. Łąkowa od 1 do 12, dz. 351, ul. Trawiasta od 3 do 12, działki: 312/4, 312/6, 312/7, ul. Kolejowa- dz. 72, WÓLKA: działki – 69/10, 70/6, 70/7,

20.05.2024r: w godz. 09:00 –13:00: JUCHNOWIEC KOŚCIELNY: Ogrodniczki 2b,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

01.06.2024r: w godz. 07:00 –13:00 : KLEOSIN: ul. Wyszyńskiego 10,

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym informuje, że z uwagi na prace prowadzone na stacji uzdatniania wody Ignatki-Osiedle w dniu 16 maja 2024r.  (czwartek) w godz. 9.00 – 14.00  wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Ignatki – Osiedle.

Za utrudnienia przepraszamy