Główny Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje, iż w styczniu 2024 roku kontynuuje realizację statystyki publicznej, czyli badań ankietowych przeprowadzanych wśród mieszkańców województwa podlaskiego.

Dzięki informacjom przekazywanym przez respondentów w badaniach ankietowych statystyki publicznej, Główny Urząd Statystyczny zna, m. in.:

– poziom dochodów, wydatków i kondycję gospodarstw domowych,
– poziom spożycia produktów żywnościowych w gospodarstwach domowych,
– zmiany na rynku pracy i warunki życia ludności,
– cele podróży Polaków,
– poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarstwach domowych.