INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH W PODATKACH 

Od roku 2024 zostały wprowadzone indywidualne numery rachunków bankowych do płatności podatków. Wpłat należy dokonywać wyłącznie na wskazany na decyzji wymiarowej numer rachunku bankowego.

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

W 2024 roku nie uległy zmianie stawki za odpady komunalne. Wpłat należy dokonywać kwartalnie do: 10 marca, 10 czerwca, 10 września i 10 grudnia na indywidualny numer rachunku bankowego.

Stawka miesięczna za gospodarstwo domowe wynosi 64 zł.

Stawka miesięczna za gospodarstwo domowe z kompostownikiem wynosi 59 zł.