Szanowni mieszkańcy,  w związku z aktualnie panującymi warunkami atmosferycznymi, które spowodowały  zaleganie  grubych warstw śniegu i lodu na dachach budynków, co zwiększa ryzyko uszkodzenia obiektów budowlanych lub ryzyko zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, przypominamy, że właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach komunikacyjnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominamy również, że kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, prosimy o podjęcie działań w celu spełnienia obowiązków wynikających z powyższych przepisów.