Na podstawie Uchwały Nr LVI/580/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 listopada 2023 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2023r. poz.5873) przyznano dotacje:

L.p.

Podmiot/ wnioskodawca

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Parafia pw. Świętej Trójcy
w Juchnowcu Kościelnym

konserwacja ołtarza głównego, ambony i chrzcielnicy

260.305,00 zł

Wójt
mgr Krzysztof Marcinowicz

Informacja z otwarcia ofert na zabytki.pdf