Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez realziację pozalekcyjnych zajęć sportowych jako integralnego elementu programu profilaktycznego wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny  
Termin składania ofert – do dnia 13 marca 2024 r.

Szczegóły w załączeniu:

Rozstrzygnięcie

Zarządzenie Nr ORG.0050.573.2024 konkurs 2024 profilaktyka i sport.pdf

Zarządzenie Nr ORG.0050.573.2024 konkurs 2024 profilaktyka i sport (do odczytu).pdf