Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym informuje, że od dnia 18 marca 2024 zezwala na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową , remontem, utrzymaniem i ochrona dróg – tj. budowa infrastruktury telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazociągu, infrastruktury elektroenergetycznej oraz tablic reklamowych.