W dniu 1 marca 2024 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę udzielenia dofinansowania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym na realizację zadania pn.: „Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Podstawą zawarcia umowy jest otrzymana Promesa inwestycyjna Nr RPOZ/2022/7898/PolskiLad z dnia 27 lutego 2024 r. w związku z uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, uchwałą nr LVI/580/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy oraz uchwałą nr LVII/596/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 615 038,47 PLN, a dofinansowanie ze środków własnych gminy to 12 551,81 PLN. Oba źródła zagwarantują 100% dofinansowanie kosztów prowadzonych prac.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie prac polegających na konserwacji wystroju malarskiego wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym. Kościół jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-407 z 20.10.1966. Budowę kościoła rozpoczęto w 1764 r. Konieczność przeprowadzenia prac jest wynikiem stanu zachowania obiektu, gdzie występują duże zabrudzenia i zakurzenia polichromii, zaplamienia, ściemnienia powierzchni malarskiej oraz jej przetarcia, miejscowe pęknięcia tynku, zadrapania i wykruszenia tynku, a także cześć nowych tynków po wymianie instalacji elektrycznej i oświetleniowej. W związku z powyższym planuje się wykonać  prace restauratorskie i konserwatorskie, które pozwolą na uzyskanie scalonego, jednorodnego opracowania malarskiego z wyeksponowaniem istotnych elementów wystroju.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym podpisała już umowę z wykonawcą prac. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w 2024 r.