Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym informuje, iż w związku z podjętymi przez Zakład działaniami naprawczymi jakość wody w wodociągu Kleosin oraz wodociągu w Ignatkach-Osiedlu spełnia wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.2294).