W związku ze złożeniem przez NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w dniu 14 marca 2024 r. zawiadomieniem o zgromadzeniu publicznym informuję, że w dniu  4 kwietnia 2024 r.  (czwartek) w godz. 7.00-19.00 planowane są  zgromadzenia w następujących miejscach:

  • skrzyżowanie ul. Zambrowskiej z ul. Tarasiuka w Kleosinie,
  • skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 1484B z ul. Słonecznikową w Stanisławowie,
  • Filipowicza od skrzyżowania z ul. Międzyleśną do skrzyżowania z ul. Leszczynową w Śródlesiu