W dniu 14 marca 2024r. na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Jaśminowej 19 odbyło się spotkanie dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Regionalny Oddział Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem”, reprezentowane przez prezeskę Panią Halinę Sobolewską-Wildner. Przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Pana Krzysztofa Marcinowicza.

Mieszkańcy mogli uzyskać informację o możliwości pozyskania wsparcia finansowego, zasadach nabycia niezbędnego sprzętu i środków  przez osoby z niepełnosprawnościami jak również przez osoby starsze. Głos zabrali oraz odpowiadali na pytania zaproszeni goście: Pani Iwona Rogowska z Podlaskiego Oddziału PFRON –u, Pani Anna Sadowska z ZUS-u, Panie Izabela Soboń i Agnieszka Ołdziejewska z PCPR-u, Pani Alicja Baran Kierownik GOPS-u w Juchnowcu Kościelnym, Pani Urszula Ciesielska – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Pani Justyna Naumowicz – pracownik urzędu, która poinformowała o przygotowywaniu przez gminę wniosku na granty dla osób  wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – na remont lokali mieszkalnych i likwidację barier architektonicznych w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Podlaskiego 2021-2027.

W spotkaniu uczestniczył również tłumacz języka migowego.

Dziękujemy wszystkim za przybycie na spotkanie.

Za kilka miesięcy planowane jest kolejne, na które już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy.Zdjęcie ze spotkania z dnia 14.03.2024r. dot. wsparcia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych

Zdjęcie ze spotkania z dnia 14.03.2024r. dot. wsparcia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych

Zdjęcie ze spotkania z dnia 14.03.2024r. dot. wsparcia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych

Zdjęcie ze spotkania z dnia 14.03.2024r. dot. wsparcia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych