Dnia 5 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Gminą Juchnowiec Kościelny reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Marcinowicza a Powiatem Białostockim reprezentowanym przez Członka Zarządu Jana Gradkowskiego,  dotyczących udzielenia pomocy finansowej w wysokości 80 000,00 zł przez Gminę Juchnowiec Kościelny Powiatowi Białostockiemu na realizację 4 zadań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę niżej wymienionych dróg powiatowych:

- droga powiatowa Nr 1488B  na odcinku Biele - Rostołty - Simuny (Gm. Juchnowiec Kościelny)

- droga powiatowa Nr 1502B  Juchnowiec Dolny - Wólka (Gm. Juchnowiec Kościelny

- droga powiatowa Nr 1497B  na odcinku Ogrodniczki - Janowicze (Gm. Juchnowiec Kościelny)

- droga powiatowa Nr 1488B  na odcinku od granicy z Gminą Zabłudów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1515B (Gm. Juchnowiec Kościelny).

W spotkaniu udział wzięli również sołtysi sołectw Simuny, Wólka, Rostołty, Klewinowo i Janowicze.