Ruszyły zapisy na VI Wojewódzkie Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „MELPOMENA 2024”. Konkursowy przegląd zespołów zaplanowano w dniach 20-23 maja 2024 r. , a galę finałową w piątek 24 maja 2024 r. , podczas której zostaną wręczone nagrody i zaprezentowane zwycięskie występy.

W konkursie mogą brać udział zespoły teatralne, których członkami są uczniowie i wychowankowie (6-16 lat) placówek  edukacyjnych i opiekuńczych, a także młodzież współpracująca z w/w zespołami z terenu województwa podlaskiego.

Zespoły prezentują spektakle (wykorzystujące dowolne formy teatralne), trwające nie dłużej niż 25 minut i liczące nie więcej niż 20 aktorów.

Cele imprezy:

  • Promocja i animacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez sceniczną adaptację tekstów
  • Zachęcanie do twórczej interpretacja dorobku kulturowego i regionalnego w ramach inscenizacji teatralnych.
  • Stworzenie środowiska sprzyjającego wymianie artystycznych doświadczeń między członkami zespołów teatralnych z województwa podlaskiego.
  • Docenianie, nagradzanie i promowanie dorobku teatralnego amatorskich grup dziecięcych i młodzieżowych z terenu całego województwa podlaskiego.
  • Aranżowanie, kreowanie i upowszechnianie inicjatyw kulturalno-edukacyjnych wśród młodych ludzi oraz zachęcanie ich do ciągłego samorozwoju i poszukiwań unikalnych form artystycznego wyrazu.

Regulamin i karta zgłoszenia uczestnictwa w VI Wojewódzkim Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "MELPOMENA" są dostępne pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1ve64uEeY1mfX-BCnmWY1YeJzcWpw_H9d?usp=sharing

Termin zgłoszeń mija 8 maja 2024 r.

Organizatorem imprezy jest Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym we współpracy z: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego. Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego oraz Zespołem Szkół im. Ks. J. Popiełuszko w Juchnowcu Górnym.