W związku z wykonywaną inwestycją pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 106773B Hryniewicze – Koplany od km 0+000 do km 1+029,10 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, Urząd Gminy informuje, że dnia 02.07.2024 r. w godz. 7.00-17.00 nastąpi zamknięcie drogi gminnej w miejscowości Hryniewicze na wysokości posesji nr 28/10, a następnie w miarę postępu prac będą zamykane kolejne odcinki drogi od w/w posesji w kierunku torów.

Poza tym informujemy, że w dniach 02.07.2024 r. oraz 03.07.2024 r. droga na działce nr 165 (odchodząca od drogi głównej w dół do rowu) zostanie zamknięta i będzie nieprzejezdna przez cały dzień.

Za utrudnienia przepraszamy.