Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że stawki opłat w roku 2020 za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w dalszym ciągu będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce.

Obowiązują stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z poniższą tabelą.