Wojewoda Podlaski informuje, iż w związku z wystąpieniem ognisk wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) i zwiększonego ryzyka wprowadzenia do gospodarstw wirusa podtypu H5N8, posiadacze drobiu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, w tym przestrzegania zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu.

Podstawowe zasady postępowania dostępne są na stronie głównej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku http://www.piwbial.pl/file/grypa/apel_ptasia_grypa.pdf