Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15zzzzzz ust. 3 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U 2020r. poz. 570), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przedstawia Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny Raport o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za rok 2019 w terminie do dnia 30 lipca 2020 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogący zabrać udział w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby”.
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny odbędzie się 30 lipca 2020 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 lipca 2020 r. (środa), do godziny 15.30 pocztą tradycyjną, ePUAPem, Cyfrowym Urzędem Wrót Podlasia oraz do skrzynki odbiorczej umieszczonej przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, a także mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie www.juchnowiec.gmina.pl

Raport o stanie gminy

Zgłoszenie do debaty o raporcie