Wejście w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji uruchomiło nowy instrument wsparcia przedsiębiorców. Inwestując na gruntach publicznych i prywatnych, przedsiębiorcy mogą skorzystać  z ulgi podatkowej na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dla obszaru zarządzanego przez  Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (rozporządzenia  Ministra  Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym) decyzję o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Definicja nowej  inwestycja jest rozumiana bardzo szeroko i może to być:
•    Utworzenie nowego przedsiębiorstwa,
•    Zwiększenie zdolności produkcyjnej,
•    Dywersyfikacja produkcji przez wprowadzenie nowych produktów,
•    Zmiana procesu produkcyjnego
•    Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa  (wprowadzone nowelizacją Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 24 czerwca 2020 r.).


Przedsiębiorcy realizujący nowy projekt inwestycyjny mogą skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym PIT lub CIT.
Wysokość pomocy publicznej na terenie gminy Juchnowiec Kościelny wynosi:
50%  dla dużego przedsiębiorcy
60% dla średniego przedsiębiorcy
70% dla małego przedsiębiorcy i mikroprzedsiębiorcy
poniesionych kosztów kwalifikowanych
Taka zachęta inwestycyjna może stanowić czynnik decyzyjny i sprzyjać rozwojowi firm na obszarze gminy Juchnowiec Kościelny.

INWESTUJ I KORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ DLA TWOJEJ FIRMY

SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA STREFĄ INWESTYCJI