Juchnowiec Kościelny najwyżej w powiecie białostockim

Ogólnopolskie Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” co roku publikuje ranking  zamożności gmin, powiatów, województw. W rankingu za 2019 rok Gmina Juchnowiec Kościelny zajęła 155. miejsce pod względem dochodu per capita, czyli na jednego mieszkańca, uzyskując wynik  3911,29 zł. i awansując w stosunku do roku ubiegłego o prawie czterdzieści pozycji. W rankingu brało udział 1537 gmin wiejskich.

Nasza gmina w dochodzie na jednego mieszkańca wyprzedziła pozostałe gminy powiatu białostockiego. Dla porównania: gmina Michałowo w 2019 roku osiągnęła dochód na jednego mieszkańca w wysokości 3874,59 zł, Supraśl – 3397,47 zł, Wasilków – 3004,50 zł, Choroszcz – 2889,52 zł.

Systematyczny wzrost dochodów gminy Juchnowiec Kościelny na jednego mieszkańca, przy ich rosnącej liczbie utrzymuje się od kilku lat, co wskazuje na dobry trend w rozwoju gminy. W 2010 roku nasza gmina w rankingu „Wspólnoty” plasowała się na 432. pozycji, a w roku 2018 już na 196.

Ranking „Wspólnoty” opiera się na prostej metodologii. Dochody każdego samorządu są dzielone przez liczbę ludności. Do dochodów nie są jednak włączane wpływy z dotacji celowych (np. 500+). Pod uwagę bierze się jedynie dochody własne oraz otrzymywane subwencje (np. oświatową). Ponadto  do  dochodów zostały dodane skutki zmniejszenia stawek i zwolnień w podatkach lokalnych – co jest korzystne dla mieszkańców, a zmniejsza dochód gminy.