W związku z pytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi rozstrzygnięcia konkursu  na montaż instalacji OZE w ramach projektu  „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” złożonego w dniu 28 lutego 2020 r. informujemy iż, z uwagi na ilość i charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych wyjaśnień i uzupełnień oraz w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19,  Instytucja Organizująca Konkurs (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku ) wydłużyła termin oceny formalno-merytorycznej złożonych wniosków do końca listopada 2020 r.

Pełna treść komunikatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku