Składam serdeczne podziękowania wszystkim rolnikom indywidualnym oraz przedstawicielom gospodarstw osób prawnych, którzy wypełnili swój ustawowy obowiązek i dokonali spisu w ramach Powszechnego  Spisu Rolnego  (PSR 2020). Dzięki Państwa zaangażowaniu, cierpliwości, dobrej woli oraz współpracy z rachmistrzami udało się nam ostatecznie zrealizować postawione przed nami zadania.

Gminny Komisarz Spisowy
Krzysztof Marcinowicz