W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi dofinansowania przez gminę do instalacji OZE w ramach projektu  „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” złożonego w dniu 28 lutego 2020 r. informujemy, iż w dniu 26 listopada 2020 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) udostępniła komunikat, iż z uwagi na ilość i charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych wyjaśnień i uzupełnień termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2020 r. (uprzednio termin ustalono na listopad 2020 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 238 kB)