W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi dofinansowania przez gminę do instalacji OZE w ramach projektu  „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” złożonego w dniu 28 lutego 2020 r. informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2020 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) udostępniła komunikat, iż termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje wydłużony do stycznia 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu procedowania Decyzji zmieniającej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, która ma wpływ na ostateczną decyzję Zarządu Województwa Podlaskiego o kwocie alokacji przeznaczonej na konkurs.

Pełna treść komunikatu (PDF 275 kB)