Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła 3 nabory wniosków w ramach RPO WP 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- nr 2/2021 - w ramach przedsięwzięcia II.2.3 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Infrastruktura ochrony środowiska w gospodarstwach domowych, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 1 - (OZE) instalacje OZE w gospodarstwach domowych – projekty grantowe samorządów,
- nr 3/2021 - w ramach przedsięwzięcia II.2.2 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu - typ B, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 11– Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym),
- nr 4/2021 - w ramach przedsięwzięcia I.2.2 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali

Wnioski w naborze 2/2021 oraz 3/2021 będzie można składać od 16 lutego 2021r. do 2 marca 2021r., natomiast w naborze 4/2021 od 23 lutego do 9 marca 2021r.

Więcej informacji  na www.puszczaknyszynska.org.