Z uwagi na wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w trosce o mieszkańców Rada Gminy dnia 29 stycznia br. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych. Uchwała ta zakłada wsparcie dla emerytów i rencistów samotnych lub prowadzących dwuosobowe gospodarstwo domowe, których dochody nie przekraczają 350% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 2.453,50 zł i w przypadku osób w dwuosobowym gospodarstwie domowym kwoty 3.696,00 zł. 

Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelny z siedzibą w Księżynie, ul. Alberta 2, tel. 85 663 11 17 lub 697 011 189.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych [kliknij, aby pobrać .docx]
[kliknij, aby pobrać.doc]

Program osłonowy – Uchwała Nr XXIII/282/2021 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych [kliknij, aby pobrać]

Zarządzenie nr ORG.0050.221.2021 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych [kliknij, aby pobrać]