26 kwietnia 2021r. w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny podpisano umowy partnerskie w sprawie finansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1483B w Juchnowcu Kościelnym i drogi  powiatowej nr 1549B w  Horodnianach.
Umowy w imieniu Gminy Juchnowiec Kościelny  podpisał - wójt Krzysztof Marcinowicz, a ze strony Powiatu Białostockiego  starosta Jan Bolesław Perkowski i członek zarządu Jan Gradkowski.
Przebudowa drogi w Juchnowcu Kościelnym wyniesie ponad 1 mln 600 tys. Z budżetu gminy przeznaczono kwotę ponad  418 tys. zł. Pozostała kwota pochodzi z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z środków Powiatu Białostockiego.

Droga powiatowa od skrzyżowania w Juchnowcu Górnym do  skrzyżowania z drogą gminną do wsi Rumejki na długości 1003 m  będzie miała nową nawierzchnię na szerokości 7,0 m. Dzięki przebudowie drogi podniesienie się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu. Przewidziany termin zakończenia przebudowy 30.09.2021 r.

Inwestycja w Horodnianach pochłonie ponad 2 mln 250 tys.zł. Gmina Juchnowiec Kościelny przekaże na ten cel ponad 630 tys. zł. Pozostała kwota to środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Powiatu Białostockiego w kwocie 1 mln 620 tys.
Droga powiatowa Nr 1549B w Horodnianach będzie przebudowana na odcinku 900 m, od drogi wojewódzkiej DW 678 Białystok – Wysokie Mazowieckie w kierunku Turczyna. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia o szerokości 6 m z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa  stabilizowanego cementem.
Przewidziany termin realizacji inwestycji 22.10.2021 r.

Zdjęcie przedstawia moment podpisania umów. Od prawej popisują: w imieniu Gminy Juchnowiec Kościelny - wójt Krzysztof Marcinowicz, ze strony Starostwa Powiatowego -starosta Jan Bolesław Perkowski oraz członek zarządu Jan Gradkowski