Informujemy, że dniu 25.05.2021r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny na okres 3 lat.
Link do strony z decyzją zatwierdzającą taryfę:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bialymstoku-taryfy/decyzja-znak-bi-rzt-70-162-2021.html